Niestety coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Wśród wszystkich nieprzyjemnych kwestii, które wiążą się z całym procesem rozwodowym, jedną z najtrudniejszych i generujących najwięcej stresujących sytuacji jest podział wspólnego majątku. Jako skup nieruchomości Śląsk mieliśmy już nieraz do czynienia z klientami, którzy byli zainteresowani sprzedażą mieszkania z kredytem podczas trwającego jeszcze rozwodu. Czy taka transakcja w ogóle jest możliwa? Spójrzmy na ten temat nieco bliżej.

Wspólnota małżeńska a sprzedaż mieszkania z kredytem do skupu nieruchomości na Śląsku

Aby móc w ogóle podjąć temat ewentualnej sprzedaży mieszkania z kredytem do skupu - konieczne jest przypomnienie kilku najważniejszych definicji, które pomogą rzucić więcej światła na możliwości. Bazowe tutaj okazuje się zrozumienie pojęcia wspólnoty małżeńskiej. 

Wspólnota małżeńska - czym jest i z czym się wiąże?

  • powstaje, gdy kobieta i mężczyzna zawierają zalegalizowany związek,
  • wszystko, co jest nabyte w czasie pozostawania wspólnotą małżeńską należy do obojga osób, które ją tworzą,
  • wszystko, co zostało nabyte przed zawarciem małżeństwa nie jest wliczane do wspólnego majątku.

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku podpisania intercyzy przed zawarciem małżeństwa. Dokument ten określa bowiem jakie przedmioty wniosła do związku każda ze stron i jak od momentu zawarcia małżeństwa mienie wchodzące w posiadanie osób pozostających w takim związku będzie zarządzane.

Rozwód a sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem

Teraz, gdy pojęcie wspólnoty mieszkaniowej jest zrozumiałe - łatwiej też pojąć, że pozbycie się udziału w mieszkaniu nie jest możliwe, gdy małżeństwo trwa, a nieruchomość jest elementem składowym wspólnego majątku. Dopiero rozwód daje możliwość podjęcia działań w tym kierunku. Dużo łatwiej jest sprzedać mieszkanie z kredytem do skupu nieruchomości w Gliwicach, bądź innym mieście Śląska, jeśli małżonkowie zgadzają się całkowicie co do podziału majątku.


Problemy zaczynają się w momencie, gdy tylko jedna ze stron jest zainteresowana sprzedażą swoich udziałów w nieruchomości. W takiej sytuacji zyska możliwość zrealizowania swoich zamierzeń dopiero wtedy, gdy wspólność ustawowa małżeńska przestanie obowiązywać tj. uzyskania wyroku o rozwodzie. Niestety jako skup nieruchomości Śląsk (od Jaworzna po Bielsko-Biała) również nie jesteśmy w stanie zrobić nic, co mogłoby przed orzeczeniem rozwodu przyspieszyć ten proces.

Sprzedaż udziału w mieszkaniu a rozpad wspólnoty małżeńskiej - jakie dokumenty są niezbędne?

  • wyrok rozwodowy,
  • wpis w księdze wieczystej o współwłasności ułamkowej sporządzony na podstawie ww. wyroku.

Warto tutaj jeszcze uzupełnić tę wiedzę o informację, że w razie niemożności dojścia do porozumienia między dwiema osobami, które chcą rozwodu - to sąd decyduje, co i na jakich warunkach dzieje się z posiadanym we wspólnocie małżeńskiej majątkiem.

Rozwód a sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym

Kredyt hipoteczny i rozwód to połączenie o wysokim stopniu komplikacji. W końcu trzeba pamiętać, że każdy z małżonków w równym stopniu podjął się tego zobowiązania finansowego. W takich okolicznościach właściwą i uczciwą praktyką byłoby terminowe spłacanie rat kredytu po połowie, aż do momentu uzyskania wyroku rozwodowego i uregulowania statusu wspólnoty małżeńskiej. 

Umowa kredytowa po tym fakcie powinna być dostosowana do realnych możliwości każdej ze stron rozwodzącego się małżeństwa. Wtedy jako skup nieruchomości Śląskie jesteśmy w stanie jeszcze sprawniej zorganizować niezbędne formalności względem transakcji związanej ze sprzedażą mieszkania obciążonego hipoteką. 

Mieszkanie na kredyt a rozwód - jak to rozwiązać?

  • Jedna ze stron spłaca swoją część kredytu - konieczne jest podpisanie aneksu do umowy kredytowej, który dokładnie wskazuje na szczegóły takiego porozumienia. 
  • Dalsza spłata - rozwiązanie wybierane najczęściej wtedy, gdy rozwodzące się małżeństwo nie decyduje się na sprzedaż mieszkania na Śląsku, ale woli je spłacić wspólnie i zostawić dziecku/dzieciom.
  • przejęcie długu - szczegółów na temat tej opcji rozwiązania należy szukać w Kodeksie Cywilnym, a dokładnie w artykułach od 519 do 526.

 

Jeszcze jedną ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę w tym zagadnieniu jest podatek od sprzedaży mieszkania, jeśli koniec końców taka transakcja będzie mieć miejsce. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli minęło co najmniej pięć lat od daty nabycia nieruchomości, to po rozwodzie nie trzeba uiszczać takiej opłaty.

 

Sprzedaż mieszkania z kredytem po rozwodzie nie jest łatwym zadaniem. Zachęcamy jednak do tego, by w razie pytań - skontaktować się z nami. Jako skup nieruchomości na Śląsku mieliśmy już do czynienia z różnymi sytuacjami problemowymi i jeśli po zapoznaniu się z konkretną sytuacją związaną ze sprzedażą mieszkania będziemy mogli pomóc - na pewno to uczynimy. Najważniejsze jest, aby wszystko było legalne i możliwie przy jak najmniejszej ilości stresujących sytuacji. 

 

Powered by: cdx.pl